Hilde Bergebakken er engasjert som prosjektleder for Falkbergets Hus. Foto: Tore Østby

Prosjektleder for Falkbergets Hus

Aksjon Falkbergets Hus har engasjert prosjektleder for realiseringsfasen. Forprosjektrapporten om Falkbergets Hus ble presentert i juni. Rapporten er blitt godt mottatt og har ført til stor interesse og velvilje for å realisere Falkbergets Hus på Røros, et senter som vil være av stor nasjonal betydning, skriver Styringsgruppa for Falkbergets Hus i en pressemelding.

Nå er prosjektet inne i en fase der finansiering og framtidig organisering skal på plass. Styret for Aksjonsgruppa Falkbergets Hus har engasjert Hilde Bergebakken fra Bergebakken Utvikling som prosjektleder i denne fasen. Hun var en av de fire som jobbet fram forprosjektrapporten, der hun spesielt arbeidet med finansieringen av forprosjektet, samt førte rapporten i pennen.

Hilde Bergebakken er godt kjent i Rørosmiljøet. Hun kommer fra stillingen som utviklingssjef i Destinasjon Røros, der hun i løpet av snaue seks år sørget for at Røros tok en ledende internasjonal posisjon innen bærekraftig reiseliv, inkludert et stort kunnskaps- og vertskapsløft som har involvert mer enn 500 ansatte i regionen, kompetanse og aktiviteter som har ført til stor verdiskaping. Hilde har tidligere arbeidet i fem år i konsernledelsen i LHL-Gruppen, 17 år i HÅG a.s.a, og har vært ansatt som prosjektleder for Kulturarven-prosjektet i Røros kommune. Hun har, gjennom sine mange styreverv, og sin fortid som politiker lokalt/Stortinget, et stort nettverk som Falkbergets Hus vil nyte godt av.

Det jobbes med å etablere permanent styre til Falkbergets Hus som skal overta stafettpinnen med å realisere huset. Det nye styret er tenkt konstituert 30.september i år, på Johan Falkbergets fødselsdag.

Nå arbeides det med å få finansiert en realiseringsfase på tre år. Håpet er at selve huset kan stå ferdig til Johan Falkbergets 140 års jubileum i 2019.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn