Profet i egen Bergstad

Anders Indset. Foto: Tore Østby

Anders Indset fra Røros er en av Europas ledende «business-filosofer» for tiden. Han har blitt en etterspurt foredragsholder i flere europeiske land.Med utgangspunkt i Frankfurt i Tyskland reiser han verden rundt og holder forelesninger.

I juni kom Anders Indset med boka «Wild knowledge: Outthink the revolution». Boka har blitt svært godt mottatt, og har satt skikkelig fart i karrieren hans som buisness-filosof.

Boka beskriver hvordan mennesker og bedrifter kan overleve inn i en verden i stor forandring. Han mener verden er fokusert på innhenting av kunnskap, men glemmer å utvikle visdom.

Om kort tid kommer boka også ut på norsk.

Indset er blitt en europeisk størrelse kjent for sine inspirerende foredrag, ukonvensjonelle tanker og rockestjerne-holdninger. I dag presenterte han for førsteg gang sine tanker for mange av lederne innen nærlingslivet på Røros.

Inntektene fra arrangementet i dag går uavkortet til organisasjonen Care sitt arbeid for utdanning av unge kvinner i den tredje verden som et ledd i å bekjempe fattigdom.
Gjennomføringen av arrangementet er et spleiselag mellom Anders Indset, RørosBanken, og næringshagen.