Presses av kommunalt prosjektmesterskap

Tidligere rådmann Bernt Tennstrand Foto: Tore Østby

En viktig årsak til at Røros kommune kom seg av ROBEK-lista var at kommunen hevder seg mye bedre i «det kommunale prosjektmesterskapet» enn tidligere. Mange kommune sliter med vanskelig kommuneøkonomi, samtidig som regjeringen melder om større overføringer til kommunene enn noen gang. Årsaken til dette er blant annet at stadig mer av overføringene fra staten er knyttet ti kommunale prosjekter. Disse lyses ut av Fylkesmannen med ujevne mellomrom, og positive regnskapstall avhenger av å nå fram med prosjekter og søknader.

De siste årene har Røros kommune hengt godt med i dette, og hentet inn mange tilskudd. Det har også ført til at byråkratene i kommunen må bruke mye tid på rapportskriving, og samtidig være våken på nye utlysninger. Hvis Røros nå mister ytterligere 6 millioner i distriktstilskud, slik det er foreslått, skjerpes kravet om å nå opp i «det kommunale prosjektmesterskapet» ytterligere.

Under kan du se de statlige prosjektene Røros kommune, har frist til å søke på innen 15. februar og 1. mars. Søknadene må være så gode at de vinner fram. og alle prosjektene innebærer stor bruk av ressurser i søknadsskriving, planlegging, gjennomføring og rapportering. Hvis noe av dette ikke gjøres godt nok, og innen gitte frister, taper kommunen mange millioner. I tillegg til alle tilskuddene staten lyser ut, kommer prosjekter finansiert av Sametinget, fylket og andre tilskuddsytere.

Frister for søknader denne måneden.