Planer om Coop extra er trukket

Coop Røros kommer trolig aldri til å åpne Coop extra på denne tomten. Det blir i såfall Coop Midt-Norge som gjør det. Foto: Tore Østby

Saken om reguleringsplan for Havsjøveien 3 og 5 med formål å tilrettelegge for etablering av forretning er trukket. Dette var eneste sak til planutvalgsmøtet i morgen, som dermed er avlyst. Coop Røros kommer aldri til å bygge en Coop Extrabutikk ved Gjøsvika.

Innstillingen i saken i saken tydet heller ikke på at Coop Røros sine planer kunne settes ut i livet.

Røros kommune anbefaler ikke at det startes opp arbeid med reguleringsplan for Havsjøveien 3 og 5 med formål å tilrettelegge for etablering av forretning. Kommunen Sak 16/18 Side 7 av 7 ønsker at problemstillingen skal ses på i forbindelse med revisjon av kommunedelplan for Røros sentrum, het det i innstillingen fra Rådmannen. Saken har delt det politiske Røros i to, og det er usikkert hva som ville blitt vedtatt om saken hadde blitt behandlet.

Årsaken til at Coop Røros har trukket saken, skal være mye arbeid med ekstraordinær generalforsamling, og forhandlinger med Coop Midt-Norge.

Jon Indset.
Foto: Tore Østby

– Vi skal forhåpentligvis fusjonere med Coop Midt-Norge 26. juni. Vi jobber med å forberede det ekstraordinære årsmøtet, og utsetter dette nå. Så blir det Coop Midt-Norge som får ta saken videre. Saken kommer nok opp igjen etter at fusjonen er gjennomført, sier styreleder i Coop Røros Jon Indset til Rørosnytt.