Perfekt måned for Widerøe

Foto: Tore Østby

Etter noen måneder med flere kansellerte fly og sterk kritikk fra mange hold, slo Widerøe tilbake med en perfekt marsmåned.

Avinors offisielle statistikk over regulariteten viser at alle 113 planlagte flygninger til og fra Røros lufthavn gikk som planlagt. Widerøes regularitet i mars måned ble dermed på 100%!

– Påsketrafikken over lufthavna har for øvrig gått som planlagt med godt belegg og endel innslag av andre besøkende fly, sier Lufthavnsjef Røros lufthavn/Sjefflygeleder Røros TWR/APP Gudbrand Rognes til Rørosnytt.