Overskudd for Verket AS

Verket Røros. Foto: Tove Østby

For første gang i historien har Verket Røros AS lagt fram et årsregnskap med overskudd. Regnskapet som ble presentert rett etter generalforsamlingen ved 13.30-tiden i dag. Overskuddet endte på 640.000, kroner før skatt, mot et underskudd året før på 730.000,- kroner. Verket omsatte for 9 millioner kroner i fjor.

Overskuddet skyldes stor økning i inntektene uten at utgiftene har økt. En del av inntektsøkningen skyldes inntekter knyttet til arrangementer i fjor. Reforhandlet avtale med fylkeskommunen har gitt 240.000,- kroner i økte inntekter. Det er også fremforhandlet nye avtaler med Røros kommune og kulturskolen.

Verket har også fått en god start på 2018, med 230.000,- kroner i overskudd de to første månedene. Det er også ventet store inntekter knyttet til høstens store NATO-øvelse.

Styreleder Kjell Hans Bakke og Daglig leder Roar Aksdal har varslet i høst Formannskapet om mulig millionoverskudd på gang for Verket AS. Det ble ikke en million, men resultatet er meget godt.
Foto: Tore Øsrby
Luftig salto i Verket Røros. Arkivfoto. Foto: Tove Østby