Over 11 000 besøk på trimpostene i vinter

Mølmannsdalen. Foto: Tove Østby

Trimpostene til Turutvalget i Røros Tur- og Løypeforening hadde til sammen 11 165 besøk vinteren 2018. Totalt var det satt ut 10 trimposter.

– Som vanlig er oppkjørte skiløyper viktig for aktiviteten. Trimposter ved skiløypene har langt flere besøk enn poster utenfor skiløypene. Sommerens trimposter er nå på plass. Malmleterpostene blir satt ut etter hvert. Nærmere informasjon hos Intersport i Domussenteret. Der er også deltakerkort for de som vil konkurrere om poeng på malmleterpostene, sier Lorns Olav Skjemstad i Turutvalget.

Oppsummering besøk på vinterpostene – 2017/2018: 

Avholdshytta: 1476

Skåkåssteinen: 468

Øvre Storwartz: 804

Kvernskaret: 241

Skistuggu: 960

Mølmannsdalen: 1043

Stikkilsdalskrysset: 2170

Bersvensåsen: 1492

Enersvola: 2624

Mugg-gruva: 87