Orienterte Formannskapet om eierjakt

Banksjef Even Kokkvoll orienterte Formannskapet om bankens jakt på nye eiere. Foto: Tore Østby

Rørosbanken er på jakt etter eiere, og invitasjon kommer hjem i postkassene i dag eller en av de nærmeste dagene. I dag orienterte banksjef Even Kokkvoll Formannskapet om hva som skjer og hvorfor det skjer.

Strengere lovkrav til kapital ligger bak, og Rørosbanken ble nærmest tvunget til å ta dette grepet. En konsekvens er at kommunen mister plasser i bankens høyeste organ, Forstanderskapet.