Oppgjør med lokalmedia

Skjermdump fra overføringe fra Stortinget.

Kontroll og konstitusjonskomiteen på Stortinget hadde i går åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om en sannhets og forsoningskommisjon om fornorskningsprosessen, og forholdet mellom nordmenn og samer i nasjonens Norges historie.  Unni Fjellheim tok også et oppgjør med lokale medier.

– I lokalmedia utelates vi ved positiv omtale eller positivitet om oss, men tas med i konfliktskapende situasjoner. Det opprettholder et press på oss, og lokalbefolkningens syn på oss som vanskelige borgere. Mye graverende er skrevet, og det skulle gjerne inn for PFU, sa Fjellheim til kommisjonen.

Under høringa deltok Inge Even Danielsen og Unni Fjellheim fra Rørosområdet. Forslaget om en sannhets og forsoningskommisjonen er inspirert av prosessen i Sør-Afrika, etter Apartheidregimets fall.