Ønsker et møte med Regjeringen om samisk sykepleierutdanning

Mikkel Eskil Mikkelsen. Foto: Kenneth Hætta.

På bakgrunn av Samisk høgskoles utredning Grunnlag for en samisk sykepleier utdanning, ber Sametinget nå om et felles møte med Helse- og omsorgs- og Kunnskapsdepartementet for å diskutere etableringen av utdanningstilbudet.

Her er en pressemelding fra Sametinget:

Samisk høgskole og UiT Norges arktiske universitet har siden vinteren 2015 arbeidet for å starte opp et bachelorprogram i sykepleie på samisk. I forbindelse med arbeidet ga Sametinget prosjektmidler for å utrede grunnlaget til utdanningen. Utredningen konstaterer at det haster med å etablere en samisk sykepleierutdanning.

– Mangel på sykepleiere med samisk språk- og kulturkompetanse er en kjent problemstilling. Dette har blitt påpekt gjentatte ganger av Sametinget, sentrale myndigheter og kommuner med samiske pasienter. Vi mener at initiativet til Samisk høgskole og UiT er et viktig tiltak for å møte dette problemet, sier rådsmedlem Mikkel Eskil Mikkelsen.

En sentral barriere i det videre arbeidet er de økonomiske rammene som utdanningsinstitusjonene må forholde seg til. Det er lite sannsynlig at de makter å opprette tilbudet uten eksterne midler.

Sametingsrådet har behandlet saken i forrige uke og har forståelse for vanskelighetene rundt etableringen.

– Vi mener at sentrale myndigheter har et klart ansvar for å legge til rette for at samiske pasienter kan bruke sitt språk i helse og omsorgstjenesten. Noe også utredningen fastslår. Vi har derfor bedt om et fellesmøte med departementene for å finne løsninger for etableringen av utdanningen, avslutter Mikkelsen.