Om barnehage

Olaug Grådal. Foto: Tove Østby

Leserinnlegg av Olaug Grådal

All offentlig byggevirksomhet i kommunal regi bør være grundig vurdert kostnadsmessig før det blir lagt fram for våre beslutningsmyndigheter i Røros. For midlertidig barnehage har kommunen IKKE innhentet alternative priser fra private tilbydere. Det ser ut som at det kun er foretatt løse henvendelser til enkelte, uten oppfølging. Midlertidig barnehage: Det er lovet foreldre med behov for barnehageplass at den skal være klar til medio august.

Da Røros Kommune fikk et ryddig oppsatt pristilbud fra oss 09,04,2018 blir det IKKE tatt med i kommunestyret den 19.04.2108. Det ble heller ikke lagt ut på kommunens postlister for innkommet post 09,04,2018: Vi har heller ikke mottatt svar, ikke takk for tilbudet, ikke har noen kommet på befaring, ikke har behov blitt skissert. Er dette litt mangel på…?

De av foreldre eller kommunestyrerepresentanter som vil ha tilbudet oversendt send send e-post til post@rorosapartments.no Kommunens forslag til midlertidig barnehage: Det ble valgt i formannskapsmøte 12,04,2018 midlertidig barnehageutbygging i Kvitsanden barnehage med bygging og riving samtidig, og det av et bygg hvor asbest er påvist, med rivepris kostnadsberegnet til 1 mill. er pris innhentet på dette tro. Vil anta at denne sum blir det dobbelte minst.

Det er heller ikke kommet opp et konkret beløp på kostnader på denne utbygging totalt, La oss få de riktige tall frem i lyset! Det er ikke sagt noe om den er gjennomførbar i henhold til lovet tidsfrist. Ny barnehage: Det skal bygges ny barnehage på en tidligere søppelfylling. Det er ikke foretatt målinger av gass etc.

Røros Kommune må skifte masse i 1.5 m dybde som skal kjøres vekk og så må det gjenfylles tilsvarende masse. Pris for dette må gjøres offentlig, I tillegg må 2 jernbaneoverganger krysses + en trang jernbaneundergang ved rundkjøring.. Finnes det virkelig ikke bedre alternativ.

Jeg spør! Om infrastruktur: Trafikkrysset ved Gauldal Billag/Rørostweed mangler forgjengerfelt. Ifølge nylig vedtatt i kommunestyret krav til utbygger om å bekoste nødvendig infrastruktur synes dette å ligge langt unna hva som vil bli krevet av utbyggere. Jfr behov for låneopptak på 5 mill for Havsjøveien utenom budsjett for 2018. Det er et halvkommunalt som i så fall må bekoste dette og ikke over Røros kommune sitt budsjett

Om låneopptak: Det ser for oss ut til at Røros kommune står foran store investeringer i 2018 og videre på ca 550 mill. Motsi meg gjerne Røros kommune ved en korrekt offentlig fremstilling. Vi tror at renten vil bli hevet innen kort tid og Røros Kommunes investeringer blir en gjenganger av Kirkelånet og neste stopp Robeklista.

Røros 12.04.2018 Olaug Grådal