Økning i passasjertallene

Foto: Tore Østby
Avinor Røros lufthavn deltok i den nasjonale ryddedugnaden tidligere i vår, og plukket søppel langs innfartsveien til lufthavna. En viktig sak for et trivelig lokalmiljø.

Widerøe fortsetter framgangen ved Røros lufthavn. I april 2018 reiste totalt 2171 passasjerer over Avinors lufthavn på Røros, det er en oppgang på 12,6% mot april i fjor da tallet var 1928 reisende.

Veksten skyldes bl.a. 5 færre kanselleringer enn i april året før. i april 2018 leverte Widerøe en regularitet på hele 100%! Påsken falt også på en annen måned enn i fjor og medvirker til de gode tallene gjennom flere avganger i år.

Antallet reisende i årets første tertial er 8836, en oppgang på 2,7% målt mot 2017.

Flybevegelsene ved lufthavna gjorde også et lite hopp i april, dette skyldes økt aktivitet med skoleflyging hos Rørosfly AS.