Operasjon Dagsverk uten kontanter

Ungdommene i åttendklasse er klare for Operasjon Dagsverk. Foto: Tore Østby

Elevene i åttende klasse ved Røros skole oser av energi i gymtimen. Snart skal de bruke energien sin til å skaffe penger til Operasjon Dagsverk aksjonen «Snu fortida». De unge kommer da ut på arbeidsplassene for å gjøre en dags arbeid, og lønna si gir de til et godt formål. For første gang foregår OD uten kontanter. Digitale betalingsløsninger tar over.

I Colombia har ungdom en begrenset stemme. Skolen er ikke alltid et trygt sted å være for elevene, ungdom har ikke kunnskap om rettighetene sine, og hindres fra å være med å ta viktige avgjørelser i sine samfunn. Operasjon Dagsverk foregår 3. november.

OD 2016 har tre hovedmål:

  1. Ungdom skal gå på trygge skoler
  2. Ungdom skal ha kunnskap om sine rettigheter
  3. Ungdom skal påvirke politikk og være med å bestemme