Nyskapt klassiker til Røros

Foto: Tove Østby

I morgen, 25. oktober kan man oppleve bibelforestillingen «Jakob – veien hjem er lang» med forteller Helga Samset og musiker Jonas Kilmork Vemøy i Røros kirke. Gjennom ord og toner dramatiseres fortellingen om patriarken Jakob, en av de store skikkelsene i Det gamle testamentes fargerike persongalleri.

Rørosmenighetenes trosopplæringsarbeid og Røros kirkeforum står sammen om arrangementet. Forestillingen skal også vises til konfirmantene.

Her er en pressemelding om forestillingen:

– Jeg gleder meg veldig, sier forteller Helga Samset. «Jakob – veien hjem er lang» er hennes bidrag reformasjonsjubileumet i den norske kirke.

 Sammen med trompetist Jonas Kilmork Vemøy skal hun det kommende året møte ungdom og voksne i kirker og kulturhus over hele landet. Samset gyver løs på et av de store familiedramaene fra Det gamle testamentet.

 Reformasjon og livsmestring

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther skal ha spikret opp sine berømte teser på kirkedøren i Wittenberg. Oppgjøret hans med den katolske kirken gav grobunn for den protestantiske bevegelsen i Europa. Kirkerådet i Norge har i forbindelse med reformasjonsjubileumet gitt støtte til utvikling av scenekunst for barn og unge, forestillinger som på ulike måter skal belyse reformasjonen og temaer som nåde, livsmestring og myndiggjøring.

– Det er svære greier! Vi er seks forskjellige kunstuttrykk som med helt forskjellig utgangspunkt og formspråk utforsker store spørsmål. Målet er å skape gode møter med publikum som gir sjela niste på veien videre, sier Samset.

Tett på livet

– Jeg har vært forteller i drøyt tjue år, og er blitt stadig mer opptatt av fortellingene i Det gamle testamentet, forteller Samset.

– De er så tett på livet, og beskriver hvor vanskelig og rå tilværelsen kan være, samtidig som de bærer et lys. Å bli et helt menneske – å mestre livet – er et stort tema i Jakobs livsreise.

– Jeg ser også likheter mellom bibelfortellingene og de norske undereventyrene, sier Samset.

– Disse fortellingene er eksistensielle gåter som utforsker menneskenes kår og spør mer enn de svarer. De er realistiske i all sin eventyrlighet, og uttrykker et djervt håp. Det tiltaler meg, sier fortelleren fra Bø i Telemark, som legger til at forestillingen om Jakob er mer enn bare ord:

– Jeg har med meg Jonas Kilmork Vemøy, en av Norges fineste trompetister. Han har komponert musikken og synger fantastisk. Det er bare å glede seg, avslutter Samset.