Nye barnehagevedtekter

0

Torsdag behandler Formannskapet nye vedtekter for barnehagene i Røros. De nye vedtektene skal  gjøres gjeldende fra oppstart av nytt barnehageår. Gjeldende vedtekter ble sist vedtatt i hovedutvalg for oppvekst i mars 2014. Nå må de revideres igjen, på grunn av endringer i lov om barnehager med forskrifter, som trådte i kraft 01.08.2016.

Forslag om regelendringer ble sendt på høring til foreldrerådene, ansatte og tillitsvalgte. I det opprinnelige forslaget lå det inne forslag om å sommerstenge barnehagene i tre uker, slik som det gjøres i SFO. Dette forslaget er tatt vekk i og med at kommunestyret i budsjettbehandlingen for 2017 gikk inn for ikke å stenge kommunale barnehager om sommeren.

I forslaget som nå legges fram, foreslås barnehagetilbudet samlet i en av de tre sentrumsbarnehagene den delen av sommeren med færrest barn. Det er tilføyd at dette også kan være aktuelt i forbindelse med jul og påske. Virksomhetsleder vurderer i samråd med styrer åpningstid/stenging i romjula, samt mandag og tirsdag i påskeuka.

Det er ventet at et stridstema i behandlingen kan bli om det skal finnes flere alternativer enn  50 % og 100 % plass. Innstillingen har landet på bare de to alternativene, siden det da blir enklere å fylle barnehagene.

Nytt i innstillingen i forhold til de gamle reglene er at det er satt søknadsfrist for opptak vår. Den er satt til 1. september der oppstartdato for nye barn settes til perioden 1. – 15. januar. Barn som ønsker oppstart i perioden februar til og med juni må betale fra tildelt dato i januar sjøl om plassen ikke benyttes. Supplerende opptak behandles fortløpende som før.

Nytt punkt er informasjon om at det kan søkes reduksjon i foreldrebetaling jfr. nasjonal ordning som ble innført i 2015 og endret fra august i 2016.

 

Søskenmoderasjon er som tidligere, men ordningen er ikke beskrevet i gjeldende vedtekter.