Ny styreleder valgt i kveld

Foto: Ragnhild Bjerkan
Jon Indset.
Foto: Tore Østby

Jon Indset er valgt til ny styreleder i Coop Røros. Han var valgkomiteens forslag, og ble enstemmig valgt under det ekstraordinære årsmøtet på Domus i kveld. Det var ingen andre saker oppe på det ekstraordinære årsmøtet, som trakk 40 medlemmer.

Det ble innkalt til ekstraordinært årsmøte etter at Jan Kuraas trakk seg som leder etter strid om sammenslåing med Coop Midt-Norge.

Resten av styret som ble valg på det ordinære årsmøtet i april fortsetter i sine verv.