Ny orden for gruppemøter

Foto: Tore Østby

I dagens Formannskapsmøte ble ikke SV inkludert, da ordfører Hans Vintervold ba om gruppemøte på fordeling av saker til komiteene. På gruppemøtet deltok bare representantene fra Arbeiderpartiet og Røroslista. Bjørn Salvesen ble sittende igjen i salen sammen med de to komitelederne som var invitert til møtet, og opposisjonen.

Dermed ser det ut som om bruddet som kom i forbindelse med budsjettbehandlingen tidligere denne måneden er varig. Når Hans Vintervold senere i dag forlater møtet for å åpne julemarkedet, skal varaordfører Bjørn Salvesen likevel lede resten av møtet.

Da endelig vedtak ble fattet i saken, stemte både gruppemøtedeltakerne, SV og opposisjonen for Rådmannens innstilling.

Alle komitelederne blir forøvrig kalt inn til et senere Formannskapsmøte, for å være med å diskutere hvordan komitearbeidet skal foregå fremover.