Nesten 30.000 registrerte stolpebesøk

Stolejakten er en av søkerne som får tilskudd. Foto: Tove Østby

I Stolpejakten 2017 er det registrert 1.376 unike stolpejegere på Røros, i perioden fra juni til oktober. Mange av de som har vært med på stolpejakten er tilreisende. Stolpejakten er et gratis lavterskeltilbud som ble arrangert for første gang i år.

Totalt ble det registrert 29.634 stolpebesøk, det er i gjennomsnitt 21 stolpebesøk pr. stolpejeger. 325 ivrige stolpejegere har oppsøkt alle 45 stolpene. Det var 15 stolper i Røros sentrum, 15 stolper i Kvitsandaområdet og 15 stolper i Vola.

Jenter/kvinner har vært de ivrigste stolpejegerne og står for 60% av stolpebesøkene. Den mest besøkte stolpen står ved «Bergmannen og hans hustru».

Uttrekkspremier:

  1. Kari Schjølberg – Weekend på Røros Hotell for 2 personer kr 2.500
  2. Eskil Møller – Gavekort G-Sport kr 1.500
  3. Jørgen Lagesen – Gavekort G-Sport kr 750
  4. Sindre Schärer – Tursekk fra Rørosbanken kr 500

Premie nr. 5.-16 Skoposer; Elsa Snilsberg – Kristoffer Øygarden – Jan Frostad – Trine Johansen – Jorunn R. Johnsen – Sten Vegard Lund – Eli Kjellmark – Jo Inge Indset – Vilde Strømsnes – Mathias Snilsberg – Kristine F. Kuraas – Emira Husakovic

Det er Røros Idrettslag – Orienteringsgruppa som har arrangert Stolpejakten 2017. Prosjketet har fått økonomisk støtte fra Foreningen Stolpejakten på kr. 35.000,-. Kostnader for Røros IL – Orientering har vært kr 15.000,-.