Nei til utvidet skjenketid i martnan

Foto: Tove Østby

Rådmannnen går inn for å avslå utvidet skjenketid for Bergstadens Hotel AS og Vertshuset under Rørosmartnan. I innstillingen vises det blant annet til politiets uttalelse til søknaden.

– Det er ikke en ønsket utvikling med økende tilgang på alkohol i sentrum, og spesielt ikke under Rørosmartnan hvor utfordringen knyttet til alkohol og uteliv er stor nok som den er, heter det i politiets uttalelse.

Bergstadens hotell har sendt en søknad om utvidet skjenketid under Rørosmartnan 2018 til kl. 02:00 19.02 (mandag), 20.02 (tirsdag), 21.02 (onsdag), 22.02 (torsdag) og 25.02 (søndag). Det søkes om utvidet skjenking på Skanckebua Bar og restaurant i Kjerkgt. 48, Hiortpuben, Peder Hiort Mathus, Nilsenhjørnet og Barny, Lobbybar og spiserestaurant i Oslov. 2 – Møterom og resepsjon på hotellet i Osloveien.

Vertshuset har sendt søknad om utvidet skjenketid 20.02 (tirsdag), 21.02 (onsdag) og 22.02 (torsdag). Vertshuset søker samtidig om utvidet skjenking i forbindelse med et lukket arrangement på dagtid. Denne typen bevilling betegnes som ambulerende/enkeltanledning, og søker oppfordres til å sende inn ny søknad til kommunen som vil behandles delegert.

I Røros kommunes rusmiddelpolitiske handlingsplan at: «Servering og salg av alkohol kan gi inntekter, arbeidsplasser og trivsel i kommunen, men det kan også medføre store kostnader og menneskelige lidelser. Derfor skal kommunen ha folkehelseperspektivet med i alkoholpolitikken. Tidligere år er det gitt utvidet skjenketid alle dagene under Rørosmartnan. Saken behandles i Formannskapet på torsdag, og i kommunestyret neste uke.