Nå skal NRK sende fra Røros

Foto: Tove Østby

I dag har mellomtrinnet ved Røros skole skiaktivitetsdag ved Storwartz leirskole. Elevene skal delta på ulike aktiviteter bl.a. isfiske, skilek, topptur og snøhulegraving. Matpausen blir rundt bålet. En del av elevene skal gå på ski tilbake til Røros. Natur-, miljø og friluftsliv gruppa ved Røros skole deltar på dagen som hjelpere.

I forbindelse med aktivitetsdagen får skolen besøk av Friluftsmagasinet på NRK. Dagens opptak blir sendt førstkommende lørdag kl. 08.00 på NRK P1.