Mot politisk mannefall

Fire svært sentrale politikere som ikke stiller til valg til høsten. Foto/montasje: Tore Østby

En rundspørring blant de som sitter i kommunestyret på Røros nå, viser at det går mot store utskiftninger etter valget høsten 2019. Bare 6 av de 27 representantene som utgjør kommunestyret nå, har bestemt seg for å stille til neste valg.

10 stykker har mer eller mindre bestemt seg for ikke å stille, mens 11 personer er i tenkeboksen. Svarene Rørosnytt har fått er på ingen måte forpliktende, og valgkomiteene kommer trolig til å forsøke å få noen av dem som har sagt nei til å ombestemme seg.

 

Ordfører Hans Vintervold. Foto: Tove Østby

Av de som sitter i kommunestyret for Arbeiderpartiet sier nå Hans Vintervold, Anne Grethe Beck Andersen, Eva Nordfjell, Inga Ryen Evavold, Jens Ivar Tronshart og Hilde Fjorden at de helt sikkert, eller mest sannsynlig ikke stiller.

Bare Isak Veierud Busch er klar på at han stiller seg til disposisjon for partiet. Han har også sagt at han sier ja dersom han blir spurt om å være partiets ordførerkandidat. Arne Drøyvollsmo, Ivar Dahlen, Ådne Lillebudal Sandnes og Frode Strickert sier de er i tenkeboksen.

I Senterpartiet stiller Guri Heggem til valg, mens Rune Krogh ikke vil stille, og Knut Brathagen er i tenkeboksen, men ikke ønsker noen fremskutt plass.

Bjørn Salvesen.
Foto: Tore Østby

I SV sier nåværende varaordfører Bjørn Salvesen at han ønsker å slippe nye krefter til. Christian Elgaaen, Hanne Hauge og Marianne Moseng Breigutu stiller seg til disposisjon.

Venstres to kommunestyrerepresentanter, Rune Johnsen og Gard Erik Sandbakken er begge i tenkeboksen.

Mona W. Slettum.
Foto: Tore Østby.

I Høyre er Mona Waldahl Slettum i ferd med å forlate politikken. Det samme gjør Endre Sandbakken.  Ole Jørgen Kjellmark utelukker ikke en plass langt nede på lista, mens  Olav Sæter og  Kari Reiten er i tenkeboksen.

Røroslistas to representanter Reidun Roland og Rune Kurås sier de ikke har bestemt seg om de vil stille igjen.

 

Rune Kurås.
Foto: Tore Østby

Mannefallet blant de etablerte politikerne skaper også usikkerhet rundt hvor mange lister det kommer til å være å velge mellom ved neste kommunevalg.

Det kan slik det ser ut nå, også ende med at noen partier går sammen i felles liste.