Middelmådig på åpenhet

Røros. Foto: Tore Østby

Røros kommune kommer ikke veldig bra ut på Åpenhetsindeksen 2018. Det er pressens offentlighetsutvalg som står bak undersøkelsen som omfatter alle Norges kommune. Røros får 15 av 30,5 oppnåelige poeng, og det gir en 19.-plass blant kommunene i Trøndelag, 11 poeng bak den beste kommunen, som er Ørland kommune. Ørland er også best i landet. Åpenhetsindeksen er basert på spørreundersøkelser i kommunene og hjemmesidesjekk.

Heller ikke for våre nabokommuner gikk det særlig bra i denne undersøkelsen. Tydal kom best ut med 17 poeng, Holtålen 13 poeng, Engerdal er dårligst i Hedmark, og blant de dårligste i landet med 7 poeng og Os får 11,5 poeng. Trøndelag har de tre beste kommunene i landet, med Ørland, Namdalseid og Bjugn.

Det kan se ut til at det er en sammenheng mellom åpenhet, og hvilket parti ordføreren kommer fra. Kommuner med ordførere fra Venstre (17,4) og SV (17,0) kommer best ut. Kommuner med ordfører fra Fremskrittspartiet (13,1), Arbeiderpartiet (12,6) og Senterpartiet (12,6) kommer dårligst ut. Kommuner med mange innbyggere gjør det generelt bedre enn kommuner med få innbyggere.