Mer enn 20% økning

Foto: Tore Østby

Det reiste 20,5% flere passasjerer over Røros lufthavn i september 2017 enn samme måned året før. Tallene i 2016 var en økning på 5,6% fra 2015.  2151 passasjerer fløy Widerøes rute mellom Røros og Oslo i september 2017. Økningen den siste måneden er lik utviklingen i årets åtte første måneder.

Hittil i år har det vært 18.028 passasjerer, og det er ei økning på 20,6% i forhold til året før. Disse passasjertallene gir gode argumenter opp mot neste konsesjonsrunde for flyruta.