Mener nok er nok

Reidun Roland. Foto: Tore Østby

Reidun Roland (Røroslista) har sett seg lei på de mange prosjektene kommunene blir bedt om å søke på for å få ut tilskudd fra staten. Bare i løpet av perioden 15. februar til 1. mars, er det invitert til å søke på 12 forskjellige prosjekter. Hun mener det nå er på tide at lokalpolitikerne står opp mot denne praksisen.

Det har vært en tendens de siste årene, under både rød/grønn, blå/blå og blå/grønn regjering, til at stadig mer penger kanaliseres inn i søkbare prosjekter. Roland mener mange av prosjektene ikke har særlig stor nytteverdi. Hun mener denne måten å fordele penger på er urettferdig, og skaper unødig mye byråkrati, selv om Røros kommune også har hatt nytte av en del slike tilskudd.

Presses av kommunalt prosjektmesterskap

Røros kommune må henge med