Med loven på sin side

Samareh Granquist

Næringshagen avslutter året med loven på sin side. Torsdag 14. desember arrangerer Rørosregionen Næringshage årets siste KompetanseForum. Tema for dagen er EUs nye forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR). Med seg har de fått foredragsholdere fra Datatilsynet, IKT-Norge og Advokatfirmaet Bull og Co. Her blir det spisskompetanse innen internett og personvern.

Ny norsk lov

Når den nye loven trer i kraft 25. mai 2018, vil det få store konsekvenser for alle bedrifter i Norge. Det nye regelverket gir bedriftene nye plikter og mer ansvar for å ivareta personvern. I praksis vil det for mange bety store forretnings- og driftsmessige endringer. De nye reglene vil påvirke hvordan vi innhenter, lagrer, behandler og bruker personopplysninger.

Alle vil bli påvirket

Kompetanseforumet 14. desember passer spesielt for de som jobber med kommunikasjon og markedsføring, HR og personal, samt daglige ledere. Målet med seminaret er å gi et innblikk og forståelse for hvordan den nye personvernlovgivningen vil påvirke bedrifter i ulike sektorer. Det vil bli satt lys på endringer fra dagens regelverk til GDPR og hvilke konsekvenser det vil få for oss.

GDPR er noe som vil berøre alle bedrifter i Norge på en eller annen måte. Det legges opp til et strengt vern, og brudd kan medføre strenge straffer på opptil 4 % av den samlede omsetningen til virksomheten, sier Samareh Granqvist i Rørosregionen Næringshage. Ved å ikke ha gjort de nødvendige tiltak, kan en eventuell straff få store økonomiske konsekvenser.

– Bli med på Kompetanseforum og få svar på spørsmål om hva nettopp du trenger å gjøre for å holde deg på riktig side av loven, avslutter Samareh Granqvist.