Mange rådyr påjørt

Foto: Jan Ove Sorken

I løpet av de to siste døgnene har det vært fire påkjørsler av rådyr i Rørosområdet. To ganger er rådyr påkjørt av toget, og to ganger av biler. Mye snø i terrenget gjør at rådyrene og annet vilt trekker langs veier og jernbanespor nå.

Bilistene oppfordres derfor om å følge med langs veikantene, og kjøre forsiktig. De fleste påkjørslene skjer sent på kvelden og tidlig om morgenen.