Lyse utsikter for Røros sykehus

Jan Gunnar Skogås. Foto: Tore Østby

Røros sykehus har mer enn dobbelt så mange liv som katten. 20 ganger er sykehuset foreslått nedlagt, men det er fortsatt i drift. Nå er Røros sykehus med i St Olavs hospitals planer fram mot 2035. Det året fyller Røros sykehus, som ble bygd i 1935, 100 år.

Avdelingsleder ved Røros sykehus St Olavs Hospital, Jan Gunnar Skogås, ser lyst på fremtiden, og liker utviklingen ved sykehuset.

Det er 56 årsverk fordelt på 74 personer ved Røros sykehus. Slik har det vært siden 2011. Før det var det 110 årsverk ved Røros sykehus. De aller fleste er bosatt på Røros. Det er en del som pendler fra nabokommunene. Legespesialister pendler fra Trondheim til Røros.

Aktiviteten ved Røros sykehus er omfattende. På kirurgi dekker Røros sykehus lokale, regionale og nasjonale behov. Sykehuset er en kirurgisk avdeling av St.Olavs Hospital Spesialistpoliklinikker. Det finnes 6 behandlingsplasser for dialyse, et godt tilbud som ble etablert i 1997.

Sykehuset har en spesialistpoliklinikk innen ortopedi med Utredning og kontroll. Spesialister fra St.Olavs Hospital har ukentlig kveldspoliklinikk, Ø-hjelps poliklinikk for legevakta

Det er en hjertemedisinsk spesialistpoliklinikk innenfor hjertesykdommer, som driver utredning av hjertesykdommer og kontroll etter behandling.

Gynekologer fra Kvinneklinikken ved St.Olavs Hospital er på Røros sykehus hver fjerde uke. Det utføres operasjoner, utredninger og kontroll.

Hudleger fra St.Olavs Hospital i kombinasjon med hudsykepleier driver poliklinikk innen hudsykdommer

En Øre/nese/hals poliklinikk har utredning, behandling og kontroller ukentlig. Høresentral med audiograf, fem dager per uke er en del av dette, og her utføres tilpasning av høreapparater

Det tilbys utredning til plastikkirurgi, Rekonstruksjon og Fedmeplastikk, behandling av hemokromatose (økt jernoverskudd) samt psykiatrisk poliklinikk, voksne med psykolog/psykiater.

Dagkirurgi er en stor del av virksomheten. Det utføres dagkirurgi/kirurgi innen ortopedi, gynekologi, øre/nese/hals, plastikk, tannbehandling i narkose. Ut av dette kommer det også betydelig beredskap i forhold til øyeblikkelig hjep. Anestesilege 24 timer fem dager pr uke, ortoped/Kirurg, operasjonssykepleier som har hjemmevakt frem til kl 2100 på ukedager, anestesisykepleier med hjemmevakt frem til kl 2100 på ukedager Røntgenavdeling med hjemmevakt etter kl 16:00 alle dager og Lab med hjemmevakt frem til kl 2000 på ukedager.