Legger ned på Røros

Administrerende direktør i Norservice Arne Øvereng. Foto: Norservice

Norservice legger ned sin avdeling på Røros. Det går fram av en pressemelding Rørosnytt har fått fra administrerende direktør i NorserviceArne Øvereng nå i kveld. Norservice har hatt kontor på Røros i mer enn 25 år. Norservice har to ansatte på Røros.

Her er pressemeldingen fra Norservice:

Vi har utgjort en forskjell – nå er det slutt Nærmere 1.000 personer har opp gjennom årene fått vår bistand inn mot jobb eller utdanning. Mange av disse treffer vi i det daglige som gode og ansvarsfulle medarbeidere i regionens næringsliv. Norservice etablerte sin avdeling på Røros først på 90-tallet.

I dag er det to fast ansatte ved avdelingen. Rammevilkårene for attføringsbransjen er i endring. Det har Norservice AS også erfart og funnet det nødvendig å tilpasse seg. Avdelingen på Røros legges ned på grunn av at bedriftsøkonomiske vilkår ikke er tilstede. 31. januar 2018 er siste driftsdato for avdelingen. Oppdragsgiver har i all tid vært NAV Røros Holtålen.

På det meste har det vært over 20 personer som var ansatt ved avdelingen på Røros som hadde utleieavtale med lokalt næringsliv. Dette var personer som hadde behov «en døråpner» og en eller annen form for bistand med tilrettelegging av arbeidshverdagen, fagbrev eller delkompetanse. -Jeg er imponert over næringslivet på Røros og i fjellregionen, sier Adm Direktør Arne Øvereng. Næringslivet i Røros og fjellregionen har vært en veldig god samarbeidspartner opp gjennom alle årene. Innenfor attføringsbransjen ble modellen avdelingen på Røros jobbet etter omtalt som «Rørosmodellen».

En suksessmodell som ga deltakerne mulighet til å komme inn i og være i ordinært yrkeslivet. Avdelingen har sammen med Røros Ressurs vært en stor kursarrangør innenfor basiskompetanse i data inn mot næringslivet i Røros, Midtre-Gauldal, Os og Tynset. Siste skoleåret leverte avdelingen undervisning til Røros ressurs i norsk og samfunnsfag til fremmedspråklige helsefagarbeidere.

Våre to medarbeidere på Røros har vært utviklende og profesjonelle i sin utførelse og bidratt i sterk grad til at Norservice AS holder en høy faglig standard på sine leveranser. Det er beklagelig at vi må gå til det skritt å avvikle avdelingen på Røros, sier Adm Direktør Arne Øvereng.