Lars N. Brandsfjell i nyoppnevnt eldreråd

Sametingsrådet Foto: Kenneth Hætta

Sametingsrådet har 19. desember oppnevnt et nytt eldreråd for perioden 2018-2021. – Det er et godt sammensatt råd med kjønnskvotering, geografisk spredning, bysamer og to faste medlemmer som ble gjenvalgt, sier sametingsråd Juhána Biera Biret Márjá/Berit Marie P.E. Eira, står det i en pressemelding fra Sametinget. Lars N. Brandsfjell fra Brekkebygd er en av medlemmene i det nye eldrerådet. 

Eira har store forventninger til rådet.

– Jeg vet at det forrige rådet var veldig engasjert og det tror jeg dette nye rådet også blir.

Sametingets eldreråd er et rådgivende organ for Sametingsrådet og skal bistå Sametinget i utformingen av Sametingets eldrepolitikk. Eldrerådet kan også ta opp saker på eget initiativ ovenfor Sametingsrådet.

– Det er svært viktig for det samiske samfunnet at Sametinget har eldreråd, da våre eldre er en stor ressurs for oss med tanke på kunnskapsoverføringer, historiske fakta og spesielt med tanke på et godt helsetilbud til eldre samer, sier Eira.

Alle lister som har kommet med forslag har fått enten fast medlem eller varamedlem. Varamedlemmene er etter rekkefølge. Det vil si at det ikke er personlig vara. Dette for at man lettere kan få varamedlem til møte ved forfall fra faste medlemmer.

Medlemmer:

Leder: Julie Eira, Kautokeino, Vest-Finnmark

Ester Fjellheim, Tromsdalen, Troms

Ingolf Kvandahl, Ballangen, Nordland

Lars N. Brandsfjell, Brekkebygd, Trøndelag

Berit Ellen Varsi Nikkinen, Karasjok, Øst-Finnmark

Varamedlemmer:

Ingrid Jåma, Oslo, Sør Norge

Laila Somby Sandvik, Karasjok, Øst-Finnmark

Inge Andersen, Lødingen, Nordland

Jarl Even Roska, Nesseby, Øst-Finnmark

Hans Eriksen, Tana, Øst-Finnmark