Lang kamp om rullebanelengde

som lufthavnsjef måtte Stig Moen kjempe mot nedkorting av rullebanen allerede i 2009.

Når Avinor nå vurderer å asfaltere en kortere rullebane på Røros flyplass, er det ikke første gang dette vurdere. Det var en tilsvarende diskusjon oppe i 2009. Nytt regelverk gjorde at sikkerhetsområdet på flyplassen måtte utvides. Da kom forslaget om å utbedre sikkerhetsområdet på flyplassen kun til 1200 meter rullebane.

Den gangen var det daværende lufthavnsjef Stig Moen og daværende næringssjef Jon Stav som lyktes i å beholde en rullebane på 1720 meter. Det gjorde de ved å få med fylkeskommune og kommune i ett spleiselag for å koste en omlegging av Sundveien. Med den nye svingen ved Sundbrua på plass, fikk de også med Avinor på å utbedre fult ut til 1700 m bane. Tidligere lufthavnsjef Stig Moen er nå i en ny rolle som banesjef Solør-Rørosbanen for Bane Nord. Han ønsker ikke å kommentere situasjonen for flyplassen nå. Han bekrefter imidlertid at asfaltering var tema også i hans tid som lufthavnsjef.

– Ny asfalt var tema allerede i 2005. Det kom også opp i forbindelse med utvidelsen av sikkerhetsområdet, som ble utført i 2011, sier Stig Moen til Rørosnytt.

De siste årene har det vært beskjeden chartertrafikk på Røros lufthavn. Dette skjer ikke bare fordi Røros ikke har vært flink nok til å utnytte mulighetene som ligger der. Det skjer også fordi rullebanen selv med 1700 meter, er for kort til at de store charterflyene kan lande og ta av. Da trengs det 2000 meter rullebane.

Fagernes hatt langt flere charteranløp enn Røros det siste året. Der er rullebanen 2000 meter lang. Skal man ha en fleksibel charterrullebane må man lengden være omlag 2000. Hadde rullebanen vært 300 meter lengre enn den er i dag, ville trolig attraktiviteten Røros har, gitt grunnlag for betydelig chartertrafikk. Det krever store investeringer, og også økt hotellkapasitet.