Landbruket er hjørnestensbedrift

Foto: Randi Borgos

Forskninsorganisasjonene TFoU og NIBIO konkluderer med at jordbruk er en hjørnestensbedrift i Trøndelag. Mat orodusert i Røros er populært, og jurdbruket på Røros er med å legge en del av grunnlaget for det. De to forskningsorganisasjonene konkluderer med at jordbruket er svært viktig.

Landbruket har stor betydning både for verdiskaping og sysselsetting. Landbruket bidrar også med andre verdier for samfunnet gjennom forvaltning av betydelige arealressurser og kulturlandskapspleie, produksjon av mat, levende bygder og bomiljø.

Landbruket i Trøndelag gav i 2015 grunnlaget for over 18 000 sysselsatte eller 8,2 prosent av samla sysselsettinga.

– For å opprettholde og videreutvikle vår posisjon som Matregion nr. 1, er det viktig å styrke produksjonsgrunnlaget. Dette kan vi bidra til gjennom et aktivt jordvern og ved bærekraftig ressursutnyttelse, heter det blant annet i rapporten.

Trøndelag Forskning og Utvikling AS (TFoU) er et regionalt forskningsinstitutt som arbeider med forskning, analyser og rådgivning. NIBIO er Norsk institutt for bioøkonomi er et norsk, statlig, landbruksfaglig forskningsinstitutt.

Her kan du lese hele rapporten.