Lærlingene på Røros har det bra

Andrea Næve - Fellesforbundet og Petter Norhaug - lærling. Foto: Tove Østby

Denne uken har Fellesforbundets lærlingepatrulje i den sørlige delen av Trøndelag vært på  Rørosbesøk. Patruljen er i samarbeid med LO, Elev- og Lærlingeombudet og Regionalt Lærlingeråd. Frivillige ungdommer reiser rundt å besøker lærlinger innenfor ulike bransjer. På bedriftene snakker patruljen med lærlingene  om hvordan de har det på jobb.

I går hadde Røros Vinduer og Dører AS besøk av lærlingepatruljen. Der fikk patruljen omvisning på fabrikken og møtte lærling Maekele Germen.

– Det var veldig, veldig spennende å se hvordan ting blir produsert, sier Andrea Næve som er ungdomsleder for Fellesforbundet i søre delen av Trøndelag.

Lærlingepatruljen som har vært på Røros besto av Andrea Næve og lærling Petter Nordhaug. Mens de har vært på Røros har de møtt mange lærlinger.

– Det virker som lærlingene har det veldig bra her på Røros, sier Andrea.

– De fleste vi har besøkt på Røros synes det var lett å få lærlingeplass, sier Petter Nordhaug.

Regionalt lærlingeråd har to-tre samlinger i Trondheim og en samling på Røros i året.

Fellesforbundet er det største forbundet i LO innenfor privat sektor, og det forbundet som organiserer flest ulike lærefag. Lærlingepatruljen er del av en satsning på lærlinger og unge arbeidstakere i Fellesforbundet. Norge trenger sårt flere fagarbeidere i årene som kommer. Det er derfor viktig at lærlingene får god opplæring og en god mottakelse i arbeidslivet.

I følge Andrea Næve er mange lærlinger organisert, men samtidig er det mange som ikke er det. En del lærlinger tror at de er fullt beskyttet av opplæringsloven, men de er ikke fullt beskyttet før de er organisert. En del lærlinger kjenner til rettighetene sine, men lærlingene er ferske i arbeidslivet derfor informerer lærlingepatruljen også litt om rettigheter.

– Det er noe som er greit å vite når man er ung, ny og fersk i arbeidslivet, sier Andrea.

2018 er Yrkesfagenes år, en informasjons og omdømmekampanje for å øke interessen for yrkesfag. Lærlingepatruljen ønsker å støtte opp under kampanjen og skal blant annet låne Snapchatkontoen til Yrkesfag.no uke 14.

Lærlingepatruljen sammen med lærling hos Røros Vinduer og Dører, Maekele Germen. Foto: Tove Østby