La frem planene om folkehøgskolen

Varaordfører Bjørn Salvesen, Aud Selboe og ordfører Hans Vintervold. Foto: Privat

Pressemelding fra prosjektgruppa for Røros Folkehøgskole:

Medlem av prosjektgruppa for Røros Folkehøgskole Aud Selboe, ordfører Hans Vintetvold og varaordfører Bjørn Salvesen har i dag møtt stortingsrepresenranter fra Trøndelag for å legge fram planene for skolen.

– Flere uttalte støtte til prosjektet, og ingen hadde kritiske bemerkninger, sier Aud Selboe.

– Det nærmer seg sluttfasen i budsjettforhandlingene, og det er et berettiget håp om å nå fram til partiene i posisjon, utrykker både Vintetvold og Salvesen.