Kraftig økning i passasjertallene

Lufthavnsjef, Gudbrand Rognes. Foto: Tove Østby

I mars 2017 reiste 2491 passasjerer over Røros lufthavn, en vekst på hele 27,3 %målt mot mars i fjor, skriver Røros lufthavn i en pressemelding.

– En må tilbake til Braathens-tida for å finne lignende tall i en enkelt måned, de fløy som kjent med mye større fly. Vi slo dessuten de gode tallene fra februar i år, og er veldig tilfredse, sier Lufthavnsjef Røros lufthavn, Gudbrand Rognes.

Rognes trekker frem flere faktorer han mener har bidratt til de gode passasjertallene:

–       Stabilt og forutsigbart ruteprogram

–       God punktlighet og regularitet (sistnevnte hele 100% i både februar og mars)

–       Widerøes prispolicy der det er mye lettere å finne rabatterte billetter

–       Flere små/mellomstore grupper

–       Mye positiv oppmerksomhet rundt Røros og regionen, vi tror at det også drar oss opp.

Passasjerveksten ved lufthavna generer nye inntekter og aktivitet i regionen. Den nye søndagsrotasjonen Widerøe setter opp fra oktober, vil bidra til å bringe enda flere til Avinor Røros lufthavn.

Gunstige billettpriser og topp regularitet løfter passasjertallene for Widerøe og Avinor Røros lufthavn i mars 2017, og veksten fortsetter i enda en måned