Konsulenter inn i regulering av Langegga

Foto: Tore Østby

Formannskapet har i dag vedtatt planprogrammet, for en reguleringsplan for Langegga. Planprogrammet skal opp i Kommunestyret, før selve planprosessen starter. Reguleringsplanen skal komme på plass i januar 2017. Kommunen hyrer inn eksterne konsulenter, for å utarbeide reguleringsplanen.

Det kom inn 7 uttalelser i forbindelse med høringen av planprogrammet. Uttalelse kom inn fra følgende:

–  Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

–  Sør-Trøndelag fylkeskommune

–  Sametinget

–  Røros IL hovedlag

–  Røros tur- og løypeforening

–  Hallvard Grønli Neby (eier av 133/226)

–  Advokatene Hovstad, Kvernrød og Flatmo på vegne av 6 eiendommer innenfor planområdet.

Uttalelsene viser at det er stor avstand mellom Røros Idrettslag sin planer, og ønskene fra seks hytteeiere i Langegga. Hytteeierne varsler at planen vil få et rettslig etterspill, hvis det som ligger i føringene nå blir vedtatt.

Høringsuttalelsene vil bli tatt inn i arbeidet med å utforme den endelig planen.

Ordfører Hans Vintervold trådte til side som inhabil på grunn av sitt styreverv i Røros Vekst. Rådmannen ba før behandling av saken alle medlemmene vurdere sin egen habilitet.  Resten av medlemmene i Formannskapet kom til at habiliteten er i orden. Planprogrammet ble enstemmig vedtatt.