Konkurs etter 2 års drift

Wings Røros AS. Foto: Tove Østby

Wings Røros AS er konkurs. Det ble åpnet konkurs etter at selskapet meldte oppbud. Advokat Frode Kvernrød er oppnevnt som bobestyrer.
Første skiftesamling blir holdt 24. august i Sør-Trøndelag tingrett.

Wings er eid av moderselskapet Snøfonna Investering As. Selskapet ble etablert på Røros 27. mai 2015 og drev amerikansk retro diner, bowling og laser-hall. Bakgrunnen for konkursen er manglende omsetning.