Kommunestyremøte er avlyst

Kommunestyret 8. desember 2016. Foto: Tore Østby

På grunn av veldig få saker til kommunestyre denne gangen har Ordfører i samråd med Rådmann bestemt at kommunestyremøtet i januar utgår. Sakene som ligger til behandling har heller ikke frister som gjør at de må opp i kommunestyret i januar. Det første kommunestyremøtet i 2017 blir derfor den 16.02.2017.

Formannskapsmøte den 19.01 går som planlagt.