Kommunen kan miste 475.000,-

Ordfører Hans Vintervold og sametingspresident Aili Keskitalo kutter båndet under åpningen av den nye samiske barnehageavdelingen. Røros kommune leverte ikke rapport innen fristen. Trine L. Hagan

Røros kommune sendte ikke rapport og betalingsanmodning til Sametinget på siste del av et tilskudd til Sør-Samisk barnehage innen fristen 20. desember 2017. Sametinget innvilget et tilskudd på 475.000,- kroner. Halvparten ble utbetalt da prosjektet startet, og resten skulle utbetales når rapporten fra kommune kom inn.

Nå har sametinget forlenget fristen for rapportering til første mars i år. Dersom rapporten ikke kommer innen den fristen, vil Sametinget ikke utbetale resten, og også kreve at allerede utbetalt tilskudd blir tilbakebetalt, heter det i et brev fra sametinget til Røros kommune, datert 29. januar.