Kokkekamp på LHL-klinikkene Røros

Nils-Henning Nesje

27. februar møtes lokalmatprodusentene på Røros til kokkekamp. Kokkekampen er del av prosjektet Kompetanseløft Lokalmat – Reiseliv. Lokalmatprodusentene og lokale kokker  inviteres til matverksted.

Bondelagskokk Nils-Henning Nesje og matinspirator Gunnar Nagell-Dahl vil være kokkekampledere og dommere. Både Nesje og Nagell-Dahl er med i Chefs Dinner Norge, som består av Norges største ildsjeler for lokal mat og drikke. Nils-Henning ble i 2017 utnevnt som Bondelagskokk.

Deltakerne blir delt inn i lag på tvers av bakgrunn og firma. Sammen med ett sett basisingredienser, vil råvarer fra Rørostraktene være grunnlag for konkurransen.

– Vi håper at resultatet vil munne ut i spennende kombinasjoner og kanskje noen nye signatur-retter. Hensikten med arrangementet er å skape dialog mellom aktører i ulike ledd av verdikjeden”, sier Marit Evanger, som er en av prosjektlederne og ansatt i Rørosmat.

Prosjektet kompetanseløft for lokalmat er eid av Holtålen og Røros kommune med midler fra Trøndelag Fylkeskommune. Formålet er å kartlegge og utrede hvordan man kan oppnå økt verdiskapning innenfor lokalmat- og reiselivsnæringen innenfor de to kommunene. Prosjektet driftes av Rørosregionen Næringshage.