Klart for øvelse sodd

Rådmann Bernt Tennstrand og ordfører Hans Vintervold. Foto Trine L. Hagan

I dag arrangerer Fylkesmannen beredskapsøvelse for kommunene i Trøndelag. Øvelsen går over en hel dag og Røros er en av 41 kommuner som deltar i Øvelse Sodd 2018. 250 kommunale ledere og stabsmedlemmer er involvert i øvelsen. Det kommer ikke til å gå noen alarmer i forbindelse med øvelsen, og befolkningen vil merke lite til det som foregår.

Målet med øvelsen er å øke kommunenes robusthet ved å bedre kommunenes evne til å håndtere hendelser som utfordrer kommunens tjenesteproduksjon grunnet sabotasje og terror.

Øvelse Sodd 2018 legger opp til at det er flere hybride hendelser som rammer regionen. Sabotasje på kritiske funksjoner som helse og omsorg, kraftforsyning, elektronisk kommunikasjon og vann og avløp er eksempler på hybride hendelser som rammer kommunene under årets øvelse.

Øvelsen foregår ved at kommunene mobiliserer kriseledelsen og støttefunksjoner i egne beredskapslokaler. Med seg har mange en liaison fra politiet for å sikre lik situasjonsforståelse og koordinere tiltak mellom de sivile aktørene og nødetatene. Gjennom dagen skal kommunene håndtere scenarier som kan slå ut ekom og strøm med de følgekonsekvenser dette får for kommunene. Øvelsen foregår som en diskusjonsøvelse og kommunene skal rapportere til Fylkesmannen på samordningskanal og på felles videokonferanser.

Stor deltagelse
Dette er andre året Øvelse Sodd gjennomføres av Fylkesmannen for kommunene i Trøndelag.

– Vi er godt fornøyd med at så mange kommuner deltar. Deltakelsen viser at kommunene prioriterer beredskap høyt når ledergruppa i nesten alle kommunene i fylket setter av dagen til å øve krisehåndtering, sier fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar.

Planlegging er halve øvelsen
Kommunene har brukt tiden før øvelsen til å gå gjennom planverk, oppdatere varslingslister og å oppdatere seg på krisehåndteringsverktøyet CIM. Fylkesmannens beredskapsenhet har i ukene før øvelsen kurset personer fra kommunale kriseledelser fordelt over hele fylket, og gjennomført en forberedende varslingstest for alle kommunene.