Ny asfalt legges i sommer

I sommer får veien opp til Olavsgruva ny asfalt. Foto: Tore Østby

Veien til Olavsgruva får asfaltdekke. Riksantikvaren tar en stor del av kostnadene knyttet til dette prosjektet. Etter en del diskusjon er det konkludert med at det blir lagt ny asfalt i sommer. Når det gjelder den øverste delen ved avkjøringen til Stowartz står det mellom asfalt og Ottadekke.

Vi ønsker asfalt hele veien, og håper det blir konklusjonen, men her har andre interesserte et ord med i laget, sier Kristian Horten i Røros kommune til Rørosnytt.

Den omdiskuterte veistrekningen er svært værutsatt, og Ottadekke har langt lavere holdbarhet enn asfalt.

Veien opp til Malmplassen. Foto: Tore Østby

Mens fylkeskommunen ikke har noen nye asfalteringsprosjekter i Rørosområdet i år, har kommunen flere prosjekter på gang. Asfalteringa av gamle Kongevei gjennomføres i juni, men det er et utsatt prosjekt, som etter planen skulle vært gjennomført for to år siden.

Det blir asfaltering av i Strømmehagaen etter gravearbeidene i fjor, veien langs elva på Øra får asfalt, etter rørarbeidene som ble utført der i fjor.

Gangveien forbi Rema.
Foto: Tore Østby

Den nye gangveien fra Øverhagaen forbi Rema skal asfalteres, og bakken opp til Malmplassen ved elva asfalteres. Denne veistrekningen graves ut hver vår i vårløsningen, og ofte ved kraftig regn.

Veien langs jernbanen på Øra.
Foto: Tore Østby
Gangveien i Strømmehagaen.
Foto: Tore Østby