Kjører buss og tog

Foto: Tore Østby
Problemer med strømtilførselen på strekningen mellom Heimdal og Selsbakk har ført til at kveldstoget var 60 minutter forsinket fra Røros, fordi togmateriellet som skal benyttes er forsinket
NSB kjører en buss i tillegg til toget fra Røros direkte til Trondheim S. Årsaken til feilen mellom Heimdal og Selsbakk er funnet, og togtrafikken går nå som normalt.