Kjemper mot nedleggelse

Rektor ved Røros videregående skole, Hilde Knutsen og industribedriftene vil kjempe for å beholde TIP ved skolen. Foto: Tove Østby

Rektor ved Røros Videregående skole har bransjen i ryggen, i kampen mot at Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) blir lagt ned ved Røros Videregående skole.

Tidligere i høst kom det forslag fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune om at Vg1 Teknikk og industriell produksjon skal legges ned ved Røros Videregående skole. I en høringsuttalelse er det foreslått å legge ned en linje ved Røros Videregående skole, alternativene er design og håndverk, service- og samferdsel eller teknikk og industriell produksjon.

Fylkeskommunen anbefaler å ta bort TIP fordi dettebl.a. vil stryke byggfagene som er det store lærefaget i regionen og som trenger flere ungdommer. Teknikk og industriell produksjon, byggfag og elektrofag er alternative ønsker på elevene søknader. Det er få læreplasser innenfor TIP i Sør – Trøndelag. Det berører byggeprosjektet i liten grad og tilbudet kan gjeninnføres på et senere tidspunkt med små endringer i bygget. Og det er et populært tilbud med mange søkere. Alle alternativene har stor betydning for de ansatte ved skolen, og det er dilemmaer knyttet til alle alternativene.

I går var det et møte på Røros Videregående skole der flere industribedrifter deltok. Alle som deltok på møtet var enige om at TIP må beholdes ved Røros Videregående skole. Bedriftene hadde gode erfaringer med å ta inn lærlinger fra TIP, og det blir stort behov for denne typen arbeidskraft fremover. Det er høg gjennomsnittsalder i flere industribedrifter og dermed blir det om noen år stort behov for kompetanse innen næringen. Flere av bedriftene sa også at de kommer til å trenge flere ansatte fremover.

Rektor ved Røros Videregående skole, Hilde Knutsen er glad for at hun har bransjen i ryggen i kampen mot nedleggelse av TIP.

Høringsfristen er satt til i morgen, 10.november. Fylkesrådmannens forslag til opplæringstilbud for 2017/2018 behandles i Fylkestinget 1.desember 2016.