Kjellmark kjøper Tynsetbedrift

Johan Kjellmark AS styrker seg i Nord Østerdalen gjennom kjøp av Støholen Entreprenør AS

– Dette vil gi oss et bredere spekter av tjenester i et større geografisk område. Det vil gjøre oss sterkere og bedre rustet i en konkurranseutsatt bransje, og sikre arbeidsplasser og forhåpentligvis skape nye” sier Trond Ole Schjølberg, daglig leder i Johan Kjellmark AS.

Det er nå inngått avtale om salg av 100% av aksjene i Støholen Entreprenør AS til Johan Kjellmark AS. Salget ble klart etter en lengre prosess med ulike samarbeidsformer som utgangspunkt.

– Oppkjøpet er en del av vekststrategien for Kjellmark, og et ønsket salg av familiebedriften Støholen til oss” sier Schjølberg.

Støholen Entreprenør AS er et godt og velkjent familiedrevet firma med lang historie i Nord Østerdalen. “Vi ønsket å utvikle «Støholen» videre både på Tynset og i Trondheimsregionen og vi fant mye felles med Kjellmark. Med Kjellmark inn på eiersiden blir vi en del av et større fagmiljø og nettverk, vi blir sterkere i konkurranse og bedre rustet mot svingninger i markedet” sier Helge Støholen, representant for de 3 brødrene Støholen, som inntil dette oppkjøpet har vært eiere av selskapet.

I forbindelse med oppkjøpet vil Støholen Entreprenør AS fremdeles være et eget selskap. De ansatte vil fortsatt ha sin base på Tynset, men jobbe tett sammen med Kjellmark sine ansatte på prosjekter og interne oppgaver. Marked- og arbeidsområde strekker seg nå fra Nord Østerdalen med Tynset som utgangspunkt, Røros og til Holtålen. Samtidig styrkes den satsingen Støholen Entreprenør AS allerede har i Trondheimsregionen sammen med Nidarvoll Byggservice hvor Kjellmark gikk inn som eier tidligere i år.

– Vi får nå tilgang til en større region samt et bredere faglig miljø, og blir en enda mer attraktiv arbeidsgiver. Vi trenger stadig dyktige fagfolk! sier Schjølberg.

Rørosbedriften Johan Kjellmark AS er en totalentreprenør med snart 70 års erfaring som utfører det meste innen bygg. Bedriften har egen prosjektavdeling og egne fagfolk som utfører betongarbeider, mur og fils arbeider samt trearbeider. Firmaet har også eget verksted, betongfabrikk og elementfabrikk. Oktober 2017 ble Kjellmark medeier i Nidarvoll Byggservice AS. Kjellmark er også forhandler av Hellvikhus. Firmaet har nå 55 ansatte.

Tynsetbedriften Støholen Entreprenør AS er en av fjellregionens ledende bedrifter innen bygg og anlegg og den største aktøren i Fjellregionen på krantjenester. Familiebedriften har ca. 60 års erfaring med tradisjonell entreprenørvirksomhet med hovedvekt på betongkonstruksjoner og næringsbygg. Firmaet utfører også elementmontasje og transport. Firmaet har 30 ansatte.