Jul i Fjellheimen

Foto: Tove Østby

Det er en tradisjon at Fjellheimen Forlag før jul gir ut «Jul i Fjellheimen». Årets utgave er på 100 sider med lokalt stoff.

I Jul i Fjellheimen 2017 kan man bla. lese om Ridalen – løst og fast fra gamle dager av John Brynhildsvoll, Spilleren, treneren og ildsjelen Kjell Nilsgård av Tor Enget, Furuskogen var gull verd for Røros Kobbeerverk av Knut Wolden, Teaterlegenden fra Røros av Tor Inge Mølmann, Fotografen fra Galåen av Arne Indseth/Arnfinn Aasen, Glimt fra Oscar Wiklie sitt liv og virke Anders Sakrisvoll, Bjørg Tronshart: Min barndoms- og ungdomstid på Sta’a og Dompapen vår vakre julekortfugl av Jon Østeng Hov.

Redaksjonen består av Tor Inge Mølmann, Aage Aas og Tor Enget. Layout og montasje er utført av NiLa Gafiske AS, og Jul i Fjellheimen 2017 er trykt hos Designtrykk i Namsos.

Årets Jul i Fjellheimen. Foto: Tove Østby