Ja til utvidet skjenking

Forannskapet 8. februar 2018 Foto: Tore Østby

Flertallet i Formannskapet gikk etter lang debatt inn for å gi Bergstadens Hotell og Vertshuset tillatelse til utvidet skjenking til klokka 02.00 i ukedagene under Rørosmartnan. Rådmannen innstilte på avslag på disse søknadene.

Formannskapet avslo søknaden om utvidet skjenketid på søndag og mandag.

Rådmannens innstilling var basert på de skjenkepolitiske retningslinjene politikerne vedtok i Ruspolitisk plan for ett år siden. Flertallet i Formannskapet la mest vekt på den store betydningen skjenking disse kveldene har for utelivsbedriftene i Røros, og at utvidet skjenketid har vært vanlig praksis de siste årene.

Formannskapet vedtok i dag at den ruspolitiske planen skal revideres når det gjelder unntak knyttet til de store arrangementene.

Utvidet skjenking eller ikke, blir avgjort endelig i kommunestyret neste torsdag. Stemmefordeligen i Formannskapet var 4-3, og hvor flertallet der havner til slutt, synes helt åpent. Det ligger an til en lang debatt også i kommunestyret.