Ja til løypekjøring for Rørosløpet

Foto: Privat

Røros kommune gir Rørosløpet tillatelse til å bruke snøscooter i forbindelse med Rørosløpet 2017. Tillatelsen gjelder inntil 6 turer for oppkjøring av løypa og utsetting og innsamling av skilting i tidsrommet 4 – 20 februar 2017. Reinbeitedistriktet skal kontaktes før kjøring. Vilkår gitt av verneområdestyret gjelder også.

Tillatelsen er gitt etter § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

33 hundekjørere fra hele landet deltar i Rørosløpet. I år er det også fem juniorer som stiller til start. Elin Kjelsberg og Iver Kolstad stiller på startstreken, bare ei uke etter at de deltok i Femundløpet for juniorer.

-Vi er veldig fornøyd med å ha med så mange ungdommer, sier Rita Lysholm i løpskomiteen. Mange rekrutter og juniorerer bruker også dette løpet som et debutløp for andre konkurranser.