Investerer i Havsjøveien

Formannskapet 12042018. Foto: Tore Østby

Formannskapet går inn for å investere 5,1 millioner kroner i infrastruktur i Havsjøveien i forventning om tre nyetableringer som er på gang. Rådmannen har inngått intensjonsavtale med FIAS på salg av areal for etablering i Havsjøveien industriområde. Det er også utarbeidet avtale med Røros slakteri på salg av areal i samme område og Mathagen AS har intensjononer om å bygge fabrikk på området.

Avtalen med slakteriet er ikke signert i påvente av at Røros slakteri har behov for å få på plass noen økonomiske avklaringer før kjøp av tomt og etablering av nytt bygg kan realiseres. Mathagen AS har kommet i gang med salg av ferdige middagsretter, som produseres i Nederland. Intensjonen er å flytte produksjonen til Havsjøveien.

Investeringen dekkes med bruk av ubrukte lånemidler og inntekter fra tomtesalg. Rådmannen gis mandat til anskaffelse og gjennomføring av utbyggingen. Inntekter fra tomtesalg skal settes i fond til bruk på senere utbygging av infrastruktur i Havsjøveien industriområde.

Formannskapet sluttet seg i dag enstemmig til dette, men etter en del debatt. Saken avgjøres i Kommunestyret torsdag 19. april.