Internasjonalt råd på Røros

Ole Jørgen Kjellmark Foto: Tore Østby

I kveld vil Røros kommunestyre avgjøre om det skal etableres et internasjonalt råd.  Røros kommune har bosatt flyktninger i mange år, i 2017 var 7,5% av befolkningen i Røros kommune innvandrere. I 2018 ble det vedtatt å bosette 10 nye flyktninger.

Målet med et internasjonalt råd er å arbeide bredere rundt bosetting av tilflyttere med fremmedspråklig bakgrunn.

Formålet til det internasjonale rådet er å være et organ som arbeider med å fremme tilflyttere med fremmedspråklig bakgrunn integrasjon i Rørossamfunnet. I dette arbeidet skal det samarbeides mellom representanter fra kommunen, tilflyttere med fremmedspråklig bakgrunn, næringslivet, samt frivillige lag og foreninger. Ett av de viktigste punktene er at tilflyttere med fremmedspråklig bakgrunn selv er medlemmer av rådet, slik at de kan være med å ytre tanker og meninger om arbeidet rundt integrering i Røros kommune, heter det i saksvurderingen.

Det internasjonale rådet skal bestå av 8 medlemmer av begge kjønn. 1 politiker 3 innvandrere, 1 medlem fra Røros IL, 1 medlem fra næringslivet, 1 medlem fra Oppvekst, fortrinnsvis grunnskole og 1 medlem fra Røros voksenopplæringssenter. Som fast politisk medlem er foreslått Ole Jørgen Kjellmark.