Innfører parkeringsavgift for EL-biler

Fra nyttår blir det avgiftsparkering også for EL-biler i Røros kommune.

Fra 1. januar skal det betales avgift for EL-kjøretøy på offentlige parkeringsplasser på Røros. Det er ett av punktene i ny parkeringsforskrift, som Røros parkering innfører fra nyttår. 

Forflytningshemmede har fortsatt fri parkering på merkede plasser.  De som parkerer i strid med parkeringsbestemmelsene blir ilagt et forelegg på 600,- kroner. De som uten å ha rett til det, parkerer på plasser merket for forflytningshemmede blir ilagt forelegg på 900,- kroner. Parkering ut over tidsbegrenset parkering blir ilagt et forelegg på 300,- kroner.

Feilparkerte kjøretøy kan om nødvendig fjernes for eier/førers regning.